Aktiviteiten

B.C. van der Vis: meer dan 60 jaar ervaring met specialistisch grondverzet, baggeren en overslagwerken.

Bulk en Terminal Service

B.C. van der Vis is al 30 jaar actief in de overslag en bulktransport op haventerreinen en steeds tot tevredenheid van onze opdrachtgevers. Grote hoeveelheden los gestorte goederen worden door onze mensen veilig en efficiënt opgeladen en op aangewezen locaties verwerkt en verdicht. We zijn een flexibele partner en kunnen vlot opschalen in productie op aanvraag van onze opdrachtgevers. Met onze expertise in bulkhandling en terminalmanagement verzorgt B.C. van der Vis een vlotte doorstroming van grondstoffen op verschillende havenlocaties en projecten. Onze focus op veiligheid, nauwkeurigheid en efficiëntie maakt ons een betrouwbare partner in de bulk & terminal sector.

Baggeren en Maritieme service

Nederland staat bekend om haar waterbouwkundige werken en bij deze werken is B.C. van der Vis veelal betrokken. Als specialist in het grondverzet mocht B.C. van der Vis fundamenteel meewerken aan innovatieve en bekende projecten in binnen- en buitenland. Succesvol baggeren vereist twee dingen: juiste materieelstukken en ervaren schippers en baggermeesters in uitvoering. Hoewel geavanceerde technologie het werk tegenwoordig vaak gemakkelijker maakt, is het belangrijk om met ervaren mensen het werk uit te voeren. Onze expertise in de waterbouw garandeert een professionele en efficiënte uitvoering van elk waterbouwkundig project. Wij werken mee aan kanaalverbredingen, onderhoud van vaarwegen, schepen lossen, steen plaatsen in profiel.  Wij beschikken over eigen bagger en overslag pontons om deze werken uit te voeren

Infrastructuur en Terrein inrichting

Voor de aanleg van infrastructurele werken is het veelal noodzakelijk grote hoeveelheden grond te verplaatsen om een project te voltooien. Als geen ander begrijpen wij dat het aanleggen van dijken, wegen, spoorwegen, geluidswallen en aardebanen veilig, snel en efficiënt moet gebeuren. Datzelfde geldt voorde aanleg van industrieterreinen en woonwijken. Omdat wij deze werken met eigen materieel uitvoeren, kunnen wij uw planning optimaal nakomen.

WIJ HEBBEN ONS GESPECIALISEERD IN GRONDVERZET TEN BEHOEVE VAN

• Dijkverzwaring, ontgraven van uiterwaarden en rivieren voor verruiming van doorstroomprofielen en specifieke winning van waardevolle bouwstoffen voor o.a. dijkenbouw.
• Wegen: infrastructuur, aanleggen en profileren aardebanen en geluidswallen
• Spoorlijnen: aanleggen en profileren aardebanen, aanbrengen van ballast
• Bouw-/ woonrijp maken van: bedrijfs- en industrieterreinen, nieuwbouwwijken
• Aanbrengen/ verwijderen van voorbelastingen