Veiligheid en mensen

Veiligheid en mensen

Veilig werken in een gecoördineerde veilige omgeving is het hoofddoel van B.C. van der Vis. Wij garanderen dat alle werkzaamheden veilig en zonder schade aan mens, milieu, locatie of materieel worden uitgevoerd. Zo werken wij altijd conform het VGM-beleid (we zijn natuurlijk VCA-gecertificeerd) en met nieuwe of jong gebruikte machines om de CO2- uitstoot te beperken. Hoewel ons beleid een goede handleiding is, beseffen onze medewerkers heel goed dat VGM constante aandacht en aanpassingen nodig heeft. TRA (Taak Risico Analyses en procedures), werkplekinspecties, materieelinspecties, advies en correct gebruik van PBM, frequente werkbesprekingen en veiligheidsoverleg standaard. Veiligheid is verantwoording nemen.

Certificering

B.C. van der Vis opereert onder vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsnormen en is gecertificeerd volgens:

VCA 2008 / 5.1 **